ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 30/12/12 at 21:32 Reply With Quote

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ พระราชทาน ส.ค.ส.วันขึ้นปีใหม่ 2559


สมเด็จพระบรมฯ พระราชทาน ส.ค.ส.

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559
.....สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานบัตรอวยพรส่งความสุขวันขึ้นปีใหม่ 2559 แก่ปวงชนชาวไทย หน่วยงานต่าง ๆ และสื่อมวลชน พร้อมภาพทรงจักรยานในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”

..... เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 1 ม.ค. 2559 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานบัตรอวยพรส่งความสุข (ส.ค.ส.) ปีพุทธศักราช 2559 เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้ถวายงาน โครงการในพระราชูปถัมภ์ และสื่อมวลชน โดยพระราชทานพระฉายาลักษณ์ มาจัดทำทั้งหมด 1 พระรูป พิมพ์ด้วยกระดาษสีเหลืองอ่อนทั้งหมด 3 หน้า

หน้าแรก เป็นตราพระนามาภิไธย ม.ว.ก. ภายใต้พระอนุราชมงกุฎและตราจักรี

หน้าสอง เป็นพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจักรยานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทรงฉลองพระองค์เสื้อยืด “Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ” ทรงหันพระพักตร์ทางด้านขวาและแย้มพระโอษฐ์ทักทายพสกนิกรที่เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

หน้าที่สาม มีข้อความภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดำว่า “Season's Greetings Best Wishes for a very Happy and Healthy New Year 2016” จากนั้นเป็นลายพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และข้อความภาษาอังกฤษว่า ”From His Royal Highness the Crown Prince of Thailand”

(กรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้เป็นรูปวิวต้นไม้และเนินเขาเรียงต่อกันทั้ง 3 หน้า)
ที่มา : manager.co.thwebmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2034
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 31/12/13 at 06:34 Reply With Quote


สมเด็จพระบรมฯ พระราชทาน ส.ค.ส.

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานส.ค.ส.เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2558 พิมพ์ด้วยกระดาษสีเหลืองอ่อนมีทั้งหมด 3 แผ่น

.....เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2557 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2558 สร้างความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้แก่พสกนิกรชาวไทย

สำหรับ ส.ค.ส.พระราชทาน พิมพ์ด้วยกระดาษสีเหลืองอ่อน มีทั้งหมด 3 หน้า ดังนี้

หน้าที่ 1เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. ภายใต้พระอนุราชมงกุฎและตราจักรี อยู่ภายในกรอบช่อดอกไม้วงกลมลายเส้นสีทอง บางช่อมีดอกเล็กๆ เป็นสีม่วง และมีช่อดอกไม้ลายเส้นสีทอง มีดอกสีม่วงอยู่ด้านใต้อีก 1 ช่อ

หน้าที่ 2 เป็นพระฉายาลักษณ์ภายในกรอบสีทอง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงฉลองพระองค์ไหมพรมสีแดง ขลิบสีขาวที่คอและปลายแขน ทับเสื้อเชิ้ตสีขาว พระสนับเพลายีนส์ ทรงฉายร่วมกับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในฉลองพระองค์ซานตาคลอส สีแดง ขณะทรงแย้มพระสรวล ประทับบนรถเลื่อน ในบรรยากาศเทศกาลคริสมาสต์ และวันขึ้นปีใหม่ที่ประดับไว้อย่างสวยงาม

หน้าที่ 3 เป็นข้อความภาษาอังกฤษว่า Season's Greetings and Best Wishes for a Very Happy New Year 2015 ลงลายพระนามาภิไธย และข้อความพิมพ์ภาษาอังกฤษว่า From His Royal Higness The Crown Prince of Thailand


ที่มา : mahosot.comwebmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2034
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 31/12/13 at 08:51 Reply With Quote


สมเด็จพระบรมฯ พระราชทาน ส.ค.ส.

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานบัตรอวยพร ประจำปีพุทธศักราช 2557 แก่ผู้ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระราชดำริต่างๆ

........สำหรับบัตรอวยพรที่พระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557 ด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทาน มีพระนามาภิไธย ม.ว.ก. เช่นเดียวกับที่้ด้านในปก มีข้อความภาษาอังกฤษ ว่า "SEASON GREETING AND BEST WISHES FOR A VERY HAPPY NEW YEAR" พร้อมทรงลงพระนามาภิไธยที่ด้านล่าง มีข้อความภาษาอังกฤษ ว่า "FROM THEIR ROYAL HIGHNESSES THE CROWN PRINCE AND PRINCESS OF THAILAND"

และมีภาพพระฉายาลักษณ์รวม 3 ภาพ โดยเริ่มจากพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในฉลองพระองค์ชุดเครื่องแบบเต็มยศทหารบก สายสะพายจักรี ทรงฉายร่วมกับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงฉายหน้าพระตำหนักใหญ่ วังศุโขทัย

ภาพที่สอง เป็นพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน และภาพที่สาม เป็นพระรูป พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน เช่นกัน โดยทั้งสองพระองค์ทรงพระดำเนิน โดยมีประชาชนเฝ้ารับเสด็จ

นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานสมุดบันทึกประจำปี 2557 ซึ่งภายในมีพระนามาภิไธย ม.ว.ก. และข้อความ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พร้อมเชิญพระฉายาลักษณ์และพระรูปของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในพระราชอิริยาบถต่างๆ ส่วนที่ปกรองด้านใน มีภาพดอกพุดซ้อน สัญลักษณ์แห่งความรัก บริสุทธิ์ และยั่งยืน

ที่มา : manager.co.thwebmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2034
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 31/12/14 at 11:03 Reply With Quote


สมเด็จพระบรมฯ พระราชทาน ส.ค.ส.

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556


.......เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานส.ค.ส. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2556 แก่ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวสด คณะเจ้าหน้าที่ และพนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด สร้างความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ แก่ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสดทุกคน


วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 20:09 น. ข่าวสดออนไลน์

..........สำหรับส.ค.ส.พระราชทาน พิมพ์ด้วยกระดาษสีเหลืองอ่อน มีทั้งหมด 4 หน้า หน้าแรก เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. ภายใต้พระอนุราชมงกุฎและตราจักรี ข้อความภาษาอังกฤษว่า Season′s Greetings and Best Wishes for a Very Happy New Year ลายพระนามาภิไธย และข้อความภาษาอังกฤษว่า From Their Royal Hignesses the Crown Prince and Princess of Thailand

หน้าที่ 2 เป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบปกติขาว พระยศพลเอก กองทัพบกไทย ทรงฉายร่วมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในฉลองพระองค์เครื่องแบบปกติขาว พระยศพันเอก(หญิง) กองทัพบกไทย

หน้าที่ 3 เป็นพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ฉายพระรูปร่วมกับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในฉลองพระองค์ชุดไทยอัมรินทร์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในฉลองพระองค์ปกติขาว

หน้าที่ 4 เป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ฉลองพระองค์เครื่องแบบปกติขาว พระยศพลเอก กองทัพบกไทย ทรงฉายร่วมกับพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในฉลองพระองค์ปกติขาว พระยศพันตรี (หญิง) กองทัพบกไทย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ทรงพระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2555.....สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมี์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานบัตรอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2555 แก่ปวงชนชาวไทย

บัตรอวยพรดังกล่าว มีทั้งหมด 4 หน้า หน้าแรก มีพระราชลัญจกร ม.ว.ก. และข้อความภาษาอังกฤษว่า "Season's Greetings and Best Wishes for a Very Happy New Year' ลายพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และข้อความภาษาอังกฤษว่า From Their Royal Hignesses the Crown Prince and Princess of Thailand

หน้าที่ 2 เป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงฉายร่วมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมี์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าฑีปังกรรัศมีโชติ

หน้า 3 เป็นพระฉายาลักษณ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าฑีปังกรรัศมีโชติ ทรงฉายร่วมกับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

หน้าที่ 4 เป็นพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าฑีปังกรรัศมีโชติ ทรงฉายร่วมกับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์


ที่มา : manager.co.thwebmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2034
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 26/12/17 at 18:37 Reply With Quote


.


webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2034
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved