ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 20/12/10 at 10:26 Reply With Quote

สารคดีสมัยรัชกาลที่ 5 “ธิราชเจ้าจอมสยาม” ทางทีวีไทย


☺......ธนาคารกสิกรไทย ถวายกตเวทิตาคุณ ร่วมรำลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสวรรคตของรัชกาลที่ 5 ทำโครงการ “ธิราชเจ้าจอมสยาม” จัดทำสารคดีกึ่งละครโทรทัศน์พระราชประวัติอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์อัน เป็นที่รักของชาวไทย ออกช่องทีวีไทย จันทร์ อังคาร พุธ เวลา 20.20 น. เริ่ม 6 ต.ค.นี้

คุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ปี 2553 ครบรอบ 100 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ดังนั้นธนาคารกสิกรไทย จึงได้ริเริ่มโครงการ “ธิราชเจ้าจอมสยาม” หรือภาษาอังกฤษว่า “Thee Siamese Lord” ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบุญญาบารมีของพระองค์ท่านที่ทรงมีอย่างเอนกอนันต์ต่อประเทศชาติและ ประชาชนชาวไทย

โครงการดังกล่าวจะมีการจัดทำหนังสือ และสารคดีกึ่งละครโทรทัศน์ เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์ที่สมบูรณ์และถูกต้องที่สุดออกเผยแพร่ ซึ่งจะช่วยให้อนุชนรุ่นหลังได้ซาบซึ้งถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ตลอดรัช สมัยของพระองค์

ทั้งนี้ได้มีการเรียนเชิญคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี) นักประพันธ์เอก ผู้เลื่องชื่อในการเขียนวรรณกรรมที่อ่อนหวาน นุ่มนวล ละเมียดละไม เป็นประธานโครงการ และบรรณาธิการภาษาวรรณกรรม ของหนังสือ “ธิราชเจ้าจอมสยาม” รวมทั้งเป็นผู้เขียนบท สารคดี “ธิราชเจ้าจอมสยาม” ด้วย โดยคณะทำงานเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 โดยในการจัดทำ “หนังสือธิราชเจ้าจอมสยาม” มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ไทย โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรี มาช่วยเป็นคณะทำงานค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมด

ประกอบด้วย ผศ.ดร.วงเดือน นาราสัจจ์ ซึ่งเป็นภาคีราชบัณฑิตด้านประวัติศาสตร์ ผศ.ชมพูนุท นาคีรักษ์ และอาจารย์สุวรรณา สัจจวีรวรรณ ได้ศึกษาข้อมูลจากหนังสือมากกว่า 100 เล่ม งานวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการค้นภาพประกอบจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจำนวนมาก ซึ่งเนื้อหาโดยรวมทั้งหมดทางคณาจารย์ได้เชิญ พลตรี ม.ร.ว.ศุภวัฒย์ เกษมศรี นักประวัติศาสตร์อาวุโสดีเด่น เป็นบรรณาธิการด้านประวัติศาสตร์ ช่วยตรวจทานความถูกต้องด้านประวัติศาสตร์อีกชั้นหนึ่ง

สำหรับการจัดทำสารคดี “ธิราชเจ้าจอมสยาม” ธนาคารได้หารือกับสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย โดยคุณเทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการสถานี และผู้บริหารต่างเห็นชอบในโครงการและยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่าง เต็มที่ โดยก่อนหน้าธนาคารกสิกรไทยก็ได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยจัดทำสารคดี 100 ปีไกลบ้านเมื่อปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2552 ก็ได้ทำสารคดีเสด็จประพาสต้น ออกเผยแพร่ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างสูงมาแล้ว

ทั้งนี้สารคดี “ธิราชเจ้าจอมสยาม” จาก 24 บทของข้อมูล คุณหญิงวิมลได้พิจารณารวบบางบทเข้าด้วยกัน เพื่อจัดทำเป็นสารคดีโทรทัศน์ได้ 18 ตอน โดยเนื้อหาคงแบ่งเป็น พระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ไพศาล พระราชจริยาวัตรอันงดงามอย่างพระมหากษัตริย์ และเรื่องราวแห่งพระหฤทัทยรักสนิทเสน่หาเยี่ยงบุรุษหนึ่งที่มีอารมณ์อ่อน หวานละเมียดละไม ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไว้ทุกประการ

การจัดทำสารคดีโทรทัศน์ “ธิราชเจ้าจอมสยาม” ค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากเป็นสารคดีกึ่งละครประวัติศาสตร์ หรือที่เรียกว่า docu-drama นับเป็นเรื่องแรกของวงการโทรทัศน์ของไทย และบทจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างดีระหว่างส่วนที่เป็นสารคดีและบางฉาก ที่ดึงออกมาทำเป็นละคร ผู้ผลิตและถ่ายทำก็ต้องแยกออกเป็น 2 กอง แล้วนำมาตัดต่อให้กลมกลืน และน่าสนใจ

นอกจากบทจะต้องถูกต้องตามประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกไว้แล้ว ฉาก การแต่งกาย นักแสดง ก็ยังต้องให้ประพิมพ์ประพายคล้ายคลึง อย่างไรก็ตามในการถ่ายทำภาคละครที่เป็นฉากในวังนั้น ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่อนุญาตให้ใช้วังบางขุนพรหมเป็นสถานที่ถ่ายเป็นครั้งแรก ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยอนุญาตให้มีการถ่ายทำมาก่อน

สารคดีโทรทัศน์ “ธิราชเจ้าจอมสยาม” มีคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ เป็นผู้เขียนบท คุณสรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ผู้ช่วยพัฒนาบท คุณวินัย ปฐมบูรณ์ ทีมผลิตภาคละคร คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล ทีมผลิตสารคดีและ อาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ได้ร่วมกันทำงานอย่างสุดหัวใจ สุดฝีมือ ทุกท่าน จะพูดด้วยประโยคเดียวกันว่า “ขอทำถวายเสด็จพ่อ ร.5” สารคดีโทรทัศน์มีกำหนดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยตอนแรกในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 อันเป็นเดือนที่ครบ 100 ปี แห่งการสวรรคตของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

และจะออกอากาศทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ เวลา 20.20 น. ไปจนถึงวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน (ซึ่งเป็นวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกครั้งที่สอง ใน พ.ศ. 2416 ) คงเป็นที่ยินดีสำหรับพสกนิกรชาวไทยที่ได้อ่านและได้ชมได้ร่วมกันเทิดพระ เกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช รำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของเราชาวไทย และสถิตสถาพรอยู่ในหัวใจคนไทยทุกดวงมิรู้ลืม

สำหรับความเป็นมาของคำว่า “ธิราชเจ้าจอมสยาม” นำมาจากโคลงสี่สุภาพที่พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี ทรงนิพนธ์ถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เมื่อครั้งทรงประชวรด้วยความตรอมตรมพระทัยในกรณีเหตุการณ์ ร.ศ. 112 พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี จึงทรงนิพนธ์โคลงสี่สุภาพขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงปลุกปลอบพระทัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง และสะท้อนความรู้สึกทุกข์ระทมของกลุ่มข้าราชสำนักฝ่ายใน เนื่องด้วยพระอาการประชวร ความตอนหนึ่งว่า.....

สรวมชีพข้าบาทผู้ ภักดี
พระราชเทวีทรง สฤษดิ์ให้
สุขุมาลมารศรี เสนายศนี้นา
ขอกราบทูลท่านไท้ ธิราชเจ้าจอมสยาม


ขอขอบคุณผลงานของ "คณะทีมงาน thaipbs.com" ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ชมย้อนหลัง (คลิกชมได้ใน You tube)


(หรือคลิกชม Playlist ทั้งหมดได้ที่นี่)webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2019
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved