ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 1/8/19 at 04:38 Reply With Quote

รายนามเจ้าภาพ "ทอดกฐินทันใจ..รวยทันใด" ปี 2562


ดูรายชื่อเจ้าภาพได้ที่นี่
ดูวัดที่โอนเงินทำบุญไปแล้ว


...ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ "ทอดกฐินทันใจ..รวยทันใด" นับเป็นปีที่ 2 (ปีที่แล้ว 2561 ถวายกฐินรวม 13,776 วัด เป็นเงิน 2,742,942 บาท ) สำหรับปี 2562 มีการกำหนดการดังนี้

✔ 1. วัดสิริเขตคีรี (วัดพระร่วง) ทอดกฐินวันที่ 15 ตุลาคม 2562

✔ 2. ทอดกฐินวัดทั่วประเทศ (งบประมาณ 2 ล้านบาทขึ้นไป)
- สายหลวงพ่อ 18 วัด (รวมวัดท่าซุง)
- สายอีสาน (หลวงพ่อ) และ (ทั่วไป) 54 วัด

- สายเมืองกาญจน์ 15 วัด
- สายเหนือ + เชียงตุง เมียนมาร์ 41 วัด
- สายภาคกลาง 23 วัด
- สายตะวันออก (สายหลวงพ่อ) 5 วัด
- สายชายแดนใต้ 5 วัด
- สายบ้านสายลม 50 วัด

✔ 3. สายเฟซบุค (tamroi.phrabuddhabat)
✔ 4. สายเฟซบุค (ทั่วไป)
✔ 5. กฐินพระราชทาน ปี 2562
✔ 6. รายการเสริมบุญพิเศษ เช่น
- โรงพยาบาล
- โรงศพ
- ปล่อยปลา


➡ ติดต่อที่ พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต
➡ โอนบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ /171-268-5922 /นันทณัฏฐ์ สุทธิ์วรรณ์ (กองบุญพระปฐมเปิดโลก)
➡ สายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น


..หมายเหตุ - เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ท่านพ่อ "พระร่วงโรจนฤทธิ์" และท่านแม่ "วิสุทธิเทวี" แห่งเมืองศรีสัชนาลัย คำว่า "กฐินทันใจ..รวยทันใด" เป็นการทำเพื่อขอพรจากพระองค์ให้ได้ "ทันใจ" ทุกประการ (ทำได้เฉพาะเมืองพระร่วงเท่านั้น) แต่มีข้อแม้ต้องไม่เกินวิสัย (กฎแห่งกรรม) ด้วย

...เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ครบถ้วนห้าพันปี โดยเฉพาะในยุค "ชาวศิวิไล" สมัยรัชกาลที่ ๑๐ ใกล้ที่ทรัพยากรของชาติจะบังเกิดปรากฏ ในขณะที่มีผู้บริหารประเทศที่ทรงธรรม พระพุทธศาสนาจะรุ่งเรือง ชาวไทยจะเป็นมหาเศรษฐี

...ขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างมหากุศลผลบุญ เพื่ออุทิศถวายให้แก่พระสยามเทวาธิราช และเทพเจ้าที่รักษาทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน เช่น น้ำมัน แร่ธาตุ และทองคำ เป็นต้น

พร้อมกับช่วยกันอธิษฐานทั่วประเทศว่า..ขอให้ปรากฏเกิดขึ้นตามคำบอกเล่าของ "หลวงพ่อพระราชพรหมยาน" โดยเร็วพลันทันใจด้วยเถิด

...จึงขอเชิญทุกท่านที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน และขออนุโมทนาในบุญกฐินครั้งนี้ ขออาราธนาบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย มี พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ทั้ง ๓ ประการ

...พระคุณแห่งครูบาอาจารย์ มีหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ท่านพ่อพระร่วงฯ และท่านแม่ ตลอดพรหมเทวดาทั้งหมด
.
...จงอภิบาลรักษาให้ทุกท่านตลอดทั้งครอบครัว จงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ มี อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ หากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใด ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาทุกประการเทอญ


...สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ เต ฯ
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1931
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 1/8/19 at 05:03 Reply With Quoteกำหนดงานพิธีถวายผ้ากฐิน (เริ่มวัดที่ ๑)
ณ วัดสิริเขตคีรี อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

(ขอเชิญชวนร่วมแต่งชุดไทยทุกงาน)

วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
- เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
- เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มพิธีถวายผ้ากฐิน (สามัคคี) และเป็นเจ้าภาพกองละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นต้นไป ได้ผาติกรรม "สมเด็จองค์ปฐม" ปิดทองหน้าตัก ๔ ศอก (ปีนี้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ๑๒ รูป)
- เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- เวลา ๑๒.๐๐ น. ญาติโยมรับประทานอาหาร พระสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน ณ พระอุโบสถ เป็นอันเสร็จพิธี


กำหนดการเดินทางไปทอดกฐิน
วันที่ 2-11 พฤศจิกายน 2562

© วันที่ 3 พ.ย. พระอาจารย์สมหมาย วัดป่าโนนสมบูรณ์, พระอาจารย์มนตรี ชุตินธโร วัดป่าดงธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ
© วันที่ 9 พ.ย. พระอาจารย์อารี วัดป่าเทพนิมิต อ.นาแก จ.นครพนม
© วันที่ 10 พ.ย. พระอาจารย์กิตติพงษ์ วัดป่าสุทธิธรรมวิเวก, พระอาจารย์คำจร วัดศรีสันติธรรม, พระอาจารย์ไพรวัลย์ วัดป่าโคกดินแดง จ.ร้อยเอ็ด


========================
ทำบุญทาง Facebook (โอนบัญชี)
========================


✅ โอนผ่าน "กองบุุญพระปฐมเปิดโลก") คุณนันทณัฏฐ์ สุทธิ์วรรณ์
- ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 81,692.54 บาท (ดูรายชื่อ คลิกที่นี่ )

รายนามเจ้าภาพกฐิน (รวมทุกวัด) ปี ๒๕๖๒

๑. คณะตามรอยพระพุทธบาท ๑๘,๑๐๐ บาท (วาระที่ ๑)
๒. ครอบครัว อ.สมพงษ์ หลุนประยูร, ครอบครัวคุณสถาพร- คุณอัจฉรา หล่าวศิริมงคล และลูกหลานบ้านก๋ง ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. คุณอภิญญา นาคสวัสดิ์ ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. คุณชัยรินทร์ อรุชเลิศไพศาล(โท) - คุณชฎาพร ชูกิติพันธ์(กุ้ง) ๓๐,๐๐๐ บาท
๕. คุณณัตยา บูรณไทย ๓,๐๐๐ บาท
๖. คุณโสภิณ หีบขุนทด ๓,๐๐๐ บาท
๗. คุณสอิ้ง สุขวิเศษ และคุณทัศนัย บุญวังแร่ ๑,๐๐๐ บาท
๘. คุณสอิ้ง สุขวิเศษ และญาติ ๒,๐๐๐ บาท
๙. คุณชอุ้ม มาลีจ้อย ๒,๐๐๐ บาท
๑๐. คุณกนกวรรณ โสรัจจตานนท์ ๒,๐๐๐ บาท
๑๑. อาจารย์ประเดิม - สมศรี บุตรเพลิง ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๒. คุณสุชัย (ท้ง) ชินบุตรานนท์ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๓. หลวงพ่อเห้งเจีย และ แป๊ะกงทั้ง ๕ ๒๒๐,๐๐๐ บาท
๑๔. คุณสมคิด หอมชะเอม พร้อมญาติ ๓,๐๐๐ บาท
๑๕. คุณภาสกร, นายกฤต โอภาสญาณกิจ ๒,๐๐๐ บาท
๑๖. คณะตาพระยา (งวดที่ ๑) ๖๐,๐๐๐ บาท


รายนามเจ้าภาพกฐิน (วัดสิริเขตฯ) ปี ๒๕๖๒
และบูรณะพระพุทธพรชัยมงคลมุนี

๑. ครอบครัว อ.สมพงษ์ หลุนประยูร, ครอบครัวคุณสถาพร-คุณอัจฉรา หล่าวศิริมงคล และลูกหลานบ้านก๋ง ๒๐,๐๐๐ บาท
๒. คุณประภาส ท้วมแสง - ภรรยาและบุตร ๑,๐๐๐ บาท
๓. คุณธาณินทร์ นาคสวัสดิ์ ๑,๐๐๐ บาท
๔. ครอบครัวนางเอมอร จันทร์วิเมลือง ๕,๐๐๐ บาท
๕. คุณเล็กและครอบครัว ๙,๐๐๐ บาท
๖. คุณขวัญธิดา ยาใจ ๒๐๐ บาท
๗. คุณอัญญนันท์ พัทวี ๒๐๐ บาท
๘. ไม่ประสงค์ออกนาม ๒,๔๐๐ บาท
๙. คุณจิตตรัตน์ มีฤกษ์กิจ ๑,๐๐๐ บาท
๑๐. คุณสมศรี ลีลาจรัสกุล ๕๐๐ บาท
๑๑. คุณปิยนุช ตันติคุณารักษ์ ๒๐๐ บาท
๑๒. แม่ชีพาดาอร ศิลปกอบ, แม่ชีอิสรีย์ แก้วประพันธ์, คุณอุบล แสงอุทัย, คุณพิสิษฐ์ แก้วประพันธ์ ๕๐๐ บาท
๑๓. นพ.จรูญ-พญ.แสงโสม-ธนธัช-จอมภัค ปิรยะวราภรณ์ ๒,๐๐๐ บาท
๑๔. คุณสอิ้ง สุขวิเศษและญาติ ๒,๐๐๐ บาท
๑๕. คุณสมคิด และญาติ ๑,๘๓๐ บาท
๑๖. นพ.จรัสศักดิ์-คุณอาภารวี-ดช.จอมคุณานนท์ เรืองพีระกุล ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๗. คุณณัฐทิณี บำรุงเชาว์เกษม, คุณณัฐธยาน์ โชคสะสมนิธิภพ ๕๕,๑๐๐ บาท
๑๘. คุณอภิญญา นาคสวัสดิ์ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๙. ทำบุญผ่านวัดสิริเขตฯ ๓๒ ราย (ช่วงซ่อมพระ) ๑๕๕,๖๗๒ บาท
๒๐. คณะพระชัยวัฒน์ อชิโต และ คุณชาญวิทย์-คุณลักษมี (แมว) มโนธีรวัฒน์ และ คุณภาส์วริทธิ์ (ก๊วยเจ๋ง)-คุณจารุภา (หลี) ภาสิทธิ์พล ร่วมบริจาคค่าสี ๕๙,๔๕๒ บาท


รายนามเจ้าภาพผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์
(สมเด็จองค์ปฐมปิดทอง หน้าตัก ๔ ศอก)

๑. คุณศิริพร จูเปีย ๑๐,๕๐๐ บาท
๒. คุณบุญยืน เจียรกูล ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. คุณอุบล สุภาพพันธุ์ ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. คุณนภที สุภาพพันธุ์ ๑๐,๐๐๐ บาท
๕. คุณสุรภา - คุณกฤตยา ดิษย์รัตน์ ๑๐,๐๐๐ บาท
๖. คุณนนทยา นาคะสิงห์, ด.ญ.สิริบุญญารัตน์ ๑๐,๐๐๐ บาท
๗. คุณวิลัยลักษณ์ ชูเกิด, ด.ช.แทนคุณ เมืองฮาม ๑๐,๐๐๐ บาท
๘. คุณอภิญญา นาคสวัสดิ์ ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. คณะร้านอาหารกุ๊กกร(สวนสยาม) จำนวน ๑๔ องค์ ๑๔๑,๒๘๐ บาท
๑๐. คุณสมพงษ์ หลุนประยูร (บ้านก๋ง) ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๑. คุณไพโรจน์ พุทธดี และครอบครัว ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๒. คุณณัฐนิช ชมภูนุช ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๓. คุณชัยรินทร์ อรุชเลิศไพศาล(โท) - คุณชฎาพร ชูกิติพันธ์(กุ้ง) ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๔. คุณกัลยา กิจพินิจ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๕. คุณแม่ปิ่นอนงค์ พวงเพ็ชร ๑๐,๐๐๐ บาท


พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต
1 สิงหาคม 2562
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1931
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 1/8/19 at 06:25 Reply With Quote===========================
ทำบุญทาง Facebook (โอนบัญชี)
===========================

🌷 รายชื่อเจ้าภาพทอดกฐินทันใจ (วัดพระร่วงและวัดทั่วไป)
✅ วันที่ 24 ส.ค.62 ณ เวลา 18.00 น. รวมเงิน 4,010.00 บาท
🌺 ตั้งแต่วันที่ 1-24 ส.ค.62 ยอดรวม 476,868.79 + 322,000 = 798,868.79 บาท, 220 ดอลลาร์

🚩 ตรวจดูรายชื่อได้ทุกวัน.. http://tamroiphrabuddhabat.com/xmb/viewthread.php?tid=1055

🌻 โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณเชน พลวัชร์ 1,000 บาท
2. คุณชัยพร จิรบวรกุล 1,000 บาท
3. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 2,010 บาท

🌻 โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น

🌻 ถวายเงินสด
1. คุณปิยรัตน์-คุณจิระประภา, ด.ช.ปัณณวิชย์ ผิวษา (คณะแม่ระเบียบ เจื้อยแจ้ว) 500 บาท
2. คุณวินัย-คุณสุมาลี และลูก วีรชัย ชุมภูกาศ 10,500 บาท

พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต
24 สิงหาคม 2562

✅ วันที่ 23 ส.ค.62 รวมเงิน 3,303.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณวรรณรท โมราเพ็ญ 2,000 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 3)
2. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 1,303 บาท

ถวายเงินสด
1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 1,000 บาท


✅ วันที่ 22 ส.ค.62 รวมเงิน 578.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณวัชราวรรณ มหาวรรณ 228 บาท
2. คุณนุกูล จันทร์กูล 300 บาท
3. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 50 บาท

รายชื่อผู้ร่วมบุญ (ตกค้าง)
1. คุณกลอยใจ เจ๊กไธสง 100 บาท (โอนวันที่ 1 ส.ค.62)
2. คุณธงชัย วัฒนเสริมกิจ 500 บาท (โอนวันที่ 19 ส.ค.62)

✅ วันที่ 21 ส.ค.62 รวมเงิน 4,972.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณจารุ - คุณพิภัทรา - ด.ญ.ชลภัท ปรีชาเวทยากุล 500 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
2. คุณวรรณรท โมราเพ็ญ 2,000 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
3. คุณศรีวิชัย นิรันดร์กาล 1,000 บาท
4. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 422 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณเวทิดา วุฒิกมลชาติ - คุณธนาวุธ คงทวี และครอบครัว 50 บาท
2. คุณนิพนธ์ ทัดมั่น และคณะฯ 1,000 บาท

- ถวายเงินสด
ครอบครัว แม่ระเบียบ เจื้อยแจ้ว และลูกหลาน 10,000 บาท

✅ วันที่ 20 ส.ค.62 รวมเงิน 131,984.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณพ่อกริช - คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และครอบครัว 100 บาท
2. คณะสายบุญ คุณภาส์วริทธิ์ - คุณจารุภา ภาสิทธิ์พล 131,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
- คุณชาญวิทย์ - คุณลักษมี มโนธีรวัฒน์ 30,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 10,000 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 20,000 บาท)

- คุณภาส์วริทธิ์ - คุณจารุภา ภาสิทธิ์พล 30,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 10,000 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 20,000 บาท )

- คุณวรรณา ตีรกิตติ 5,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 1,000 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 4,000 บาท)

- ครอบครัว คุณบุญชัย - คุณศลิษา ตันติวรกุลชัย 5,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 1,000 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 4,000 บาท)

- คุณเยาวภา ตีรกิตติ 2,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 200 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 1,800 บาท)

- คุณสุกัลยา ตีรกิตติ 2,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 200 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 1,800 บาท)

- คุณปาณิสสร์นันท์ อภิภัทรกิตติ 1,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 200 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 800 บาท)

- คุณรัศมี อัจฉริยะกุลพร และบุตร 1,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 200 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 800 บาท)

- คุณสุภาพร เจริญเศรษฐศิลป์ และครอบครัว 2,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 200 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 1,800 บาท)

- คุณภัทรพล - คุณกัญญา - คุณทรงชาญ - คุณกัลยาณี สิรสุทธิ 50,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 10,000 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 40,000 บาท)

- คุณพิราภรณ์ เลิศปัญญา วนิชกุล 3,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 500 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 2,500 บาท)

3. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 90 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ อภิญญา เดชดอนบม 99 บาท
2. คุณ Achira Sawetwanich 100 บาท
3. คุณ Pawan Thawan 100 บาท
4. คุณ พุทธา นุสติ 10 บาท
5. คุณ วิสุทธิปราชญ์ เกียรติ์กมล และครอบครัว 365 บาท
6. คุณ ปูจ๋า อะชิอะชิ 100 บาท
7. คุณ กุลศิลป์ อินเดช 20 บาท
[
- ถวายเงินสด
- ร้านอาหารกุ๊กกร (สวนสยาม) และ คณะรอยพระพุทธบาทหินดาด 100,535 บาท

✅ วันที่ 19 ส.ค.62 รวมเงิน 5,257.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณภัทราวดี โบสถ์ทอง 200 บาท
2. คุณปัณณวิชญ์ - คุณขวัญจิรา ภูไตรรัตน์ 2,415 บาท
3. คุณเศวต วรรณเอก อุทิศให้นายสุด วรรณเอก 300 บาท
4. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 542 บาท

รายชื่อผู้ร่วมบุญ (ตกค้าง)
1. คุณนิตยา หินสุข 200 บาท (โอนวันที่ 15 ส.ค.62)

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณมณีรัตน์ มหัจฉริยวงศ์ และครอบครัว 400 บาท
2. คุณ Kitsopol Mondhiraj 1,000 บาท
3. คุณธนิดา เบญ 100 บาท
4.คุณเทอม อ่อนละมัย 300 บาท

✅ วันที่ 18 ส.ค.62 รวมเงิน 560.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 460 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ Chayanit Plodprong 100 บาท

- ถวายเงินสด
1. คุณกุนวลี ขาวสอาด และครอบครัว 1,000 บาท (บูรณะพระใหญ่)
2. คุณสุภาพร นาคโดด 100 บาท (บูรณะพระใหญ่)
3. คุณลฎาภา ดวงแก้ว และครอบครัว 1,000 บาท (ทอดกฐินทันใจ)
4. คุณสุภาพร นาคโดด 200 บาท (ทอดกฐินทันใจ)

✅ วันที่ 17 ส.ค.62 รวมเงิน 6,064.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณอ๋อย วิทยุ และญาติ 1,000 บาท
2. คุณสรพงษ์ กิจโสภณไพศาล 199 บาท
3. คุณ Kamarapa Tawe 35 บาท
4. คุณอภิรักษ์ สุรสีหนาถ 1,000 บาท
5. คุณกฤษฎี สงไข่ 25 บาท
6. คุณ DaMm MEe และครอบครัว 202 บาท
7. คุณ Sineenat Wong 2,000 บาท
8. ว่าที่รัอยตรีหญิงชนนิกานต์ ตัณยะกุล 100 บาท
9. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 1,483 บาท

รายชื่อผู้ร่วมบุญ (ตกค้าง)
1. คุณนันญชล นาคาฆบุตร เเละครอบครัว 1,000 บาท (โอนวันที่ 15 ส.ค.62)

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ พลอยชมพู เอมอินทร์ 20 บาท

✅ วันที่ 16 ส.ค.62 รวมเงิน 3,872.26 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณเกียรติศักดิ์ โพธินเจริญ บิดามารดา และครอบครัวโพธิน และโทสันทัด 25.26 บาท
2. คุณกาลวุฒิ สมเครือ 100 บาท
3. ครอบครัว "โชติวรรณวิรัช" 3,000 บาท
4. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 347 บาท

- รายชื่อผู้ร่วมบุญ (ตกค้าง)
1. คุณอภิญญา (ทีน่า) ติยวลีศรี 300 บาท (โอนวันที่ 15 ส.ค.62)

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ Somchai Netsangsri 200 บาท
2. คุณ Aeoy Ford 100 บาท
3. คุณ Ning Pattra 100 บาท

- โอนผ่านบัญชีอื่น
1. คุณจิตตรัตน์ มีฤกษ์กิจ 2,000 บาท
2. คุณสมศรี ลีลาจรัสกุล 1,000 บาท

- ถวายเงินสด
คณะศรีสัชนาลัย 20,200 บาท

✅ วันที่ 15 ส.ค.62 รวมเงิน 24,201.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. พระอาจารย์อารีย์ เตชธัมโม 22,000 บาท
2. คุณภาณุวัฒน์ หยูศรี 1 บาท
3. คุณเรณู เนตรวินิจ 100 บาท
4. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 2,100 บาท

รายชื่อผู้ร่วมบุญ (ตกค้าง)
1. คุณธัญพร ผลบุญ และคณะ 1,000 บาท (โอนวันที่ 5 ส.ค.62)

- โอนผ่านบัญชีอื่น
1. คณะตามรอยพระพุทธบาท 100,000 บาท (ทำบุญต่อยอดครั้งที่ 2)

- ถวายเงินสด
1. คณะตามรอยเล็กๆ ถวายวันที่พบเจ้าอาวาสวัดไจ้ทีซอง 11,500 บาท
2. คุณหลี-ก๊วยเจ๋ง, ติ๋ว, ต่าย ถวายวันที่พบเจ้าอาวาสวัดไจ้ทีซอง 220 ดอลลาร์
3. คณะตามรอยเล็กๆ ถวายสมทบกฐิน ที่วัดทุ่งหลวง 4,000 บาท
4. อ.นภา - อ.สุจิรา และลูก นิธิพล, พงศธร แสงไชยราช 10,000 บาท

✅ วันที่ 14 ส.ค.62 รวมเงิน 2,373.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. นายสมจิตต์ - นางพัชรี ทองแม้น 20 บาท
2. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 544 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ พุทธะสังมิ นะชาลีติ เมอะมะอุ 150 บาท
2. คุณกนก - คุณนุชนาตย์ - คุณพลอยชมพู - คุณบัวอธิษฐาน - คุณบุญส่ง - คุณชลอ เอมอินทร์ 500 บาท
3. คุณ Phinit Meyer 159 บาท (วาระที่ 2 )
4. คุณสโรชา วันแก้ว และครอบครัว 1,000 บาท

✅ วันที่ 13 ส.ค.62 รวมเงิน 21,258.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก
1. คุณมายิน เดียวสุรินทร์ และครอบครัว 20,000 บาท (กฐินวัดทั่วไป และผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง)
2. คุณไกร วงศ์ลังการ และครอบครัว 100 บาท
3. คุณแม่แดง (เพ็ญศรี จรัสสิงห์) 1,000 บาท
4. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 158 บาท

- ถวายเงินสด
1. คณะจเร 9 และญาติ 500 บาท
2. คณะทั่วไป 3,500 บาท

✅ วันที่ 12 ส.ค.62 รวมเงิน 339.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 339 บาท

✅ วันที่ 11 ส.ค.62 รวมเงิน 41,923 .00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณกัญญาวีร์ ลิมเรืองรอง 40,000 บาท (ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 4 องค์ - ทำบุญวาระที่ 2)
2. คุณอาพร ทองทับ 300 บาท
3. คุณเอกพงษ์ เฟื่องฟุ้ง - คุณสมพิศ ภิรมย์ครุฑ 1,000 บาท
4. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 623 บาท

รายชื่อผู้ร่วมบุญ (ตกค้าง)
1. คุณปรีชาพล ออมสิน 100 บาท (โอน 1 ส.ค.62)
2. คุณธัชชนัญ จารุวัฒนพงษ์ 100 บาท (โอน 1 ส.ค.62)
3. คุณ ปัญญา บารมี 100 บาท (โอน 1 ส.ค.62)
4. คุณอรรณนพ ตรีรัตพันธุ์ 500 บาท (โอน 2 ส.ค.62)
5. คุณกิตติพงษ์ ตันประวัติ 100 บาท (โอน 2 ส.ค.62)
6. คุณ A Jiss Suksan 100 บาท (โอน 4 ส.ค.62)
7. คุณชยพัทธ์ ทีปะนะ 20 บาท (โอน 7 ส.ค.62)

✅ วันที่ 10 ส.ค.62 รวมเงิน 2,110.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. น.ส.นันทณัฏฐ์ สุทธิ์วรรณ์ 2,000 บาท
2. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 10 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ Arnon Thatnan และครอบครัว 100 บาท

✅ วันที่ 9 ส.ค.62 รวมเงิน 65,594.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณเดือนเพ็ญ สุ่นสุข และ คณะลูกทิพย์พ่อนารท 3,500 บาท
2. คุณอังคณา เครือพานิช และครอบครัว 30,000 บาท (กฐินวัดทั่วไป, ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง, และบูรณะพระพุทธพรชัยมงคลมุนี)
3. คุณเอมอร จันทร์วิเมลือง และครอบครัว 10,000 บาท (ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง - ทำบุญวาระที่ 2)
3. พระอาจารย์กิตติพงษ์ กิตติโสภโณ 20,000 บาท
4. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 1,094 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ Pasri Wiboonphan และครอบครัว 1,000 บาท

✅ วันที่ 8 ส.ค.62 รวมเงิน 3,605.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณพ่อสุวัตร - คุณแม่ชลลรัชต์ - น.ส. ศันสนีย์ อยู่สุข และครอบครัว 2,000 บาท
2. คุณพงษ์ตะวัน-อาภาญา-ธัทเดช กัลยพฤกษ์ พร้อมด้วยญาติ 1,000 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ Nithi Rattananakin และคณะ 340 บาท
2. คุณ Veera Khunkitti 100 บาท
3. คุณ Sumittra Kaewsuphan 100 บาท

✅ วันที่ 7 ส.ค.62 รวมเงิน 2,119.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณอุดม - คุณรัตนา - คุณขนิษฐา - คุณญาณิศา นิลผึ้ง 1,500 บาท
2. คุณอนุรักษ์ - คุณจีรนันท์ น้อยอ่ำ และครอบครัว 300 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ ถนอมชัย สัมมาวุฒิชัย 100 บาท
2. คุณ Premmy Pop 100 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
3. คุณ Sittisak Nikhomchaiprasert และครอบครัว 100 บาท
4.คุณ อภิชญา และเอกภัทร เชื้อรัตนพงษ์ 200 บาท

- ถวายภาชนะใส่อาหาร กฐินวัดพระร่วง
คุณสถาพร - คุณอัจฉรา หล่าวศิริมงคล เป็นเงิน 21,960 บาท

✅ วันที่ 6 ส.ค.62 รวมเงิน 3,418.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. พ.อ.อ.วิชัย บุญเกตุ และครอบครัว 200 บาท
2. คุณธานินทร์ เทพรักษ์ 100 บาท
3. พระชัชวาลย์ จารุธัมโม 1,000 บาท
4. คุณบวร มาดี 100 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ กัลย์ชฎารีย์ และครอบครัว 199 บาท
2.คุณ Wan Derer 199 บาท
3.คุณ Unchara Sooksombat 30 บาท

- โอนผ่านบัญชีอื่น
1. คุณวิไล (กัมพูชา) 12,465 บาท
2. คุณอโนชา นาคสวัสดิ์ 1,000 บาท ค
3. คุณธาณินทร์ นาคสวัสดิ์ 1,000 บาท
4. คุณแสงชัย-คุณจันทิรา, ด.ช.นิธิศ, ด.ช.สิรวิชญ์ มธุรสสกุล 10,000 บาท (ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ หน้าตัก 4 ศอก) 10,000 บาท (วัดทั่วไป)

✅ วันที่ 5 ส.ค.62 รวมเงิน 14,820.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณ Mam Jung 1,000 บาท
2. คุณหนูนา พุดสะดี 60 บาท
3. คุณดนุสรณ์ วิวัฒน์สกุลเวช ญาติ และครอบครัว 400 บาท
4. คุณธนาวุฒิ ฉิมคล้าย 100 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ Korawit Sumaungchit 200 บาท
2. คุณ ภาธร อาจารย์ภัทร พงศ์ภัทรธรรม และครอบครัว 200 บาท
3. คุณ Suthicha Siravich และครอบครัว 200 บาท
4. คุณ พงษ์ศักดิ์ จำลอง ยักษ์ และครอบครัว 100 บาท
5. คุณ พัฏฐ์ ธรรมวัชระภรณ์ 50 บาท

ถวายเงินสด
- คุณลูกเล็ก ยียวน, คุณจำเรียง, คุณขวัญฤทัย, คุณดวงกมล ศาสตร์อารยะ 10,000 บาท

✅ วันที่ 4 ส.ค.62 รวมเงิน 34,165.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณเอื้อมพร เทพแจ่มใจ 88 บาท
2. คุณอุไรวรรณ เมืองสุวรรณ์ - ร.ต.ท.บุญรอด สุทัศน์ 10,000 บาท
3. คุณ สัญญา จำได้หมายรู้ 40 บาท
4. คุณมาลาตี จันทรเมธากุล 10,000 บาท (กฐินวัดพระร่วง)
5. คุณเอมอร จันทร์วิเมลือง และครอบครัว 10,000 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ Premmy Pop 100 บาท
2.คุณ Chalothorn Charnsiripech 100 บาท
3. คุณ สายฟ้า เมธีสิทธิพงษ์ 300 บาท
4. คุณ ศิริวรรณ สมวรรณ 100 บาท
5. คุณ Noi Meecharoenmakmak 1,000 บาท
6.คุณ อำนวย ศรีวชิรศรี และครอบครัว 200 บาท
7. คุณ Jintana Sivateesornsin 100 บาท
8. คุณ ศรีโรจน์ กล้าสมศักดิ์ 100 บาท

✅ วันที่ 3 ส.ค.62 รวมเงิน 32,089.99 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณสุวิทย์ วิจิตรโสภา 999 บาท
2. คุณกระจ่าง นันทวี - น.ส.พรนิภา ฟ้ารุ่งเรือง 2,000 บาท
3. นางมะลิ บัวกาญจน์ และครอบครัว - นางสุคนธ์ คำศรี และครอบครัว 300.99 บาท
4. คุณอรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห์ - คุณเรวดี อมรสมานลักษณ์ 10,000 บาท (ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ หน้าตัก 4 ศอก)
5. นายประเสริฐ - นางละเมียด และครอบครัว 1,000 บาท
6. คุณบุณนำ เล็กประเสริฐ 1,000 บาท
7. คุณรัตมณี บุญยบารมี และครอบครัว 100 บาท
8. คุณพิกุล เพ็ชรประเสริฐ 200 บาท (กฐินวัดพระร่วง)
9. คุณกัญญาวีร์ ลิมเรืองรอง 10,000 บาท
10. คุณ Preeyada Udomtawee 100 บาท
11. คุณนัฐพร นาคสัมฤทธิ์ และครอบครัว 100 บาท
12. คุณวรรณา หาญธรรมรงค์ 1,000 บาท
13. น.ส.บุปผาพรรณ แสนธนรัชต์ 1,000 บาท
14. นายประเสริฐ ณัฐฐาสิริกุลธร 500 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณพรทิพย์ น้อยตามโต 132 บาท
2. คุณ Kasamsak Aei 100 บาท
3. คุณกิติศักดิ์ เหลือดี 100 บาท
4. คุณชาตรี ตรีอรุณ และคุณออย นพรดา 100 บาท
5. คุณรัตนา เจริญพัฒน์ 100 บาท
6. คุณอู ชูสุวรรณ์ 100 บาท

✅ วันที่ 2 ส.ค.62 รวมเงิน 41,760 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. แม่ชีมัญชุลิกา ปุ้ม 1,000 บาท
2. คุณวรเดช สุธีวราพล 500 บาท
3. น.ส.ประทานพร พิริยะกุล 10,000 บาท
4. คุณอิสรีย์ กุลสมบูรณ์ 1,000 บาท
5. คุณกิตติพันธ์ สุรสิทธิ์สิน 50 บาท
6. คุณสมศรี บูรณวงศ์ 500 บาท
7. คุณสรพงษ์ กิจโสภณไพศาล 100 บาท
8. คุณขจร บุญรอด และครอบครัว 1,000 บาท
9. คุณนาฏยา ประสพดี และครอบครัว 1,000 บาท
10. คุณ Jenny P Su 100 บาท

11. คณะพระเณรสร้างบุญ กองทุนพระประทีปแก้ว 300 บาท
12. คุณสมชาย - คุณมาลี ตันติโชติ 1,000 บาท
13. พระอาจารย์อานนท์ ปภาโส 500 บาท
14. คุณ WI Ro 1,000 บาท
15. ครอบครัว กิตติวุฒิ 2,000 บาท
16. คุณทันต์ บุญยะคงรัตน์ 2 บาท
17. คุณธานินทร์ - คุณธารวี - คุณอวยชัย - คุณธีรชัย - บูรณมานิต และครอบครัว 1,000 บาท
18. คุณ อนันต์ มีนบุรี และครอบครัว 200 บาท
19. คุณ jeed jeed jeed 1,000 บาท
20. คุณธนชัย ทักษิณายัน 100 บาท

21. คุณธนวรกฤต เสนาบุตร 500 บาท
22. คุณศศิธร พลยางนอก 100 บาท
23. คุณจันทรัสม์ พิริยะกุล - คุณเมธาปวีณ์ - คุณกันต์กนิษฐ์ วีระปราชญ์ 1,000 บาท
24. คุณกีรติกานต์ - คุณดวงกมล - คุณยุคล - คุณกัณหา - คุณอริยะ - คุณอชิระ พิริยะกุล และกัลยาณมิตร 12,000 บาท
25. น.ส.นันทิพย์ อินต๊ะมี 200 บาท
26. คุณดวงใจ แก้วแกมจันทร์ และครอบครัว 100 บาท
27. คุณ Chachinee Ha 100 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณนที กรองทอง และครอบครัว กรองทอง 100 บาท
2. คุณ Nickkorat Kit 100 บาท
3. คุณ แม่นุสกะหนูผิง สองเรา 200 บาท
4. คุณภัทรพล นิลกำแหง - น.ส.กฤชมน มีแตง - นางภควรรณ เบญจสมิธโยธิน พร้อมครอบครัว 159 บาท
5. คุณเฉลิมพล ชัยศักดิ์เลิศ 200 บาท
6. ครอบครัว ศรวัฒนต์ ฦาชา และคุณภารดี ซินโช 100 บาท
7. คุณพวงผกา ดับร้อน 100 บาท
8. คุณ Kanlayanee Inthanant 150 บาท
9. คุณภวิน ลีระพันธ์ และครอบครัว และเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษ 300 บาท
10. คุณ พระนคร พเนจร 100 บาท
11. คณะทำบุญทุกวัน 300 บาท
12. คุณ Vivie Tungskul 1,000 บาท
13. คุณ Yuvarat Bor Meesukjing 100 บาท
14. คุณมาโนช เทศรำพรรณ และนางเตือนจิตร เทศรำพรรณ 50 บาท

✅ วันที่ 1 ส.ค.62 รวมเงิน 36,493.34 บาท
- โอนผ่าน "กองบุุญพระปฐมเปิดโลก"
1. พันโทหญิงนิภาวดี - นายนัทธพงศ์ โสมนัส 600 บาท
2. คุณ Moo Keng Kittipong 100 บาท
3. คุณวรรณรท โมราเพ็ญ 2,000 บาท
4. คุณคชาชาญ ยังพงศภัทร 50 บาท
5. คุณเสาวนีย์ วรสิริรัชร์ 20 บาท
6. คุณณัณญณา คิตายามะ และครอบครัว 1,000 บาท
7. คุณลิขิต เชื้อโชติ 100 บาท
8. คุณ DaMm MEe 303 บาท
9. คุณ Chalalai Thongsoi 1,000 บาท
10. คุณปรีชา - คุณอัญชลี - คุณนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์ 1,000 บาท
11. คุณมนตรี พิริยะกุล 10,000 บาท
12. คุณจารุ - คุณพิภัทรา - ด.ญ.ชลภัท ปรีชาเวทยากุล 1,000.88 บาท
13. คุณอนุรักษ์ มากด่านกลาง 200 บาท
14. คุณอัษฎางค์ สายแสง 100 บาท
15. กองบุญพระปฐมเปิดโลก 5,000 บาท
16. คุณ Ar Vpat 1,000 บาท
17. คุณ Chatchai Buokamkort 20 บาท
18. คุณสุวรรณา จรูญโรจนานันท์ 1,000 บาท
19. คุณบุญธรรม - คุณจวน - คุณเทียม - คุณสุเทพ - คุณทับทิม - ด.ญ.วรนุช อุดมผล / คุณเตียม เข็มเพชร / คุณพรหมา - คุณวันดี - น.ส.โสภา จับอันชอบ / คุณผิน - คุณสนม แจ่มจำรัส และครอบครัว 1,000 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณนิพนธ์ ทัดมั่น และคณะ 159 บาท
2. คุณ Tee Veryrich Man Wangnam 245 บาท
3. คุณ Nitikon Kraini และคณะ 400 บาท
4. คุณ เอ๋ พุทธบารมี 108 บาท
5. คุณอานนท์ บุญฤทธิ์เดโชชัย 30 บาท
6. คุณพินิจ ไมเออร์ 159 บาท
7. คุณ Valentine Yumyim 600 บาท
8. คุณมัทนา อนุสร 20 บาท
9. คุณ Niwet Visetchaisee 1,000 บาท
10. คุณ Pao Keng 800 บาท
11. คุณ เกล้า นครพิงค์ 200 บาท
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1931
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 1/8/19 at 20:54 Reply With Quoteเรียน คณะเจ้าภาพทอดกฐินทันใจ

...ตอนนี้ขอเริ่มถวายทอดกฐินทันใจ ตามวัดต่างๆ ทั้งไทยและเมียนมาร์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีรายการตังต่อไปนี้

(Update 15 ส.ค. 62)
✅ 1. คณะหอมกลิ่นไอบุญ โครงการถวายผ้ากฐินพร้อมปัจจัยทอดกฐิน แด่พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นเนื้อนาบุญทั่วไทย จำนวน 60 กว่าวัด 5,000 บาท
✅ 2. พระครูโสภณธรรมสโรช โครงการบูรณะพระธาตุพนม และหุ้มทองยอดน้ำค้าง 5,000 บาท
✅ 3. แก๊งลูกหมี กฐินทั่วไทยปี 62 จำนวน 3,000 วัด 77 จังหวัด 10,000 บาท
✅ 4. Ven Sayadaw Nakathipa เจ้าอาวาสวัดไจ้ทีซอง เมืองบิลิน ประเทศเมียนมาร์ ทอดกฐินวัดที่ดูแลจำนวน 69 วัด 70,500 บาท + 200 ดอลลาร์
✅ 5. Ven Sayadaw Nakathipa สร้างสำนักปฏิบัติธรรมใหม่ (บ้านเทพเสด็จ) 10,000 บาท + 20 ดอลลาร์
✅ 6. MRS. SAPAI YIN ชาวย่างกุ้ง ทอดกฐินในประเทศเมียนมาร์ 2 วัด 2,000 บาท

✅ 7. พระครูโสภณบุญวัตร วัดกำแพงหิน ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 3,000 บาท
✅ 8. พระครูพิศาลชัยสถิต วัดแม่ตอน ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 3,000 บาท
✅ 9. พระอธิการบุญเลิศ อนาลโย วัดพงษ์ทอง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 3,000 บาท
✅ 10. พระอธิการสุรพล สุชาโต วัดปางไฮ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 3,000 บาท
✅ 11. วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 9,000 บาท (ญาติโยมร่วมบุญ 4,000 บาท)
✅ 12. วัดพระธาตุหริภุญชัย ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 5,000 บาท


(Update 16 ส.ค. 62)
13. โครงการกฐินหลายพันวัดทุกจังหวัดประเทศไทย 2562 (ทีมแสงโพธิญาณ) จำนวน 3,500 วัด 10,000 บาท
14. คณะศรัทธาบารมีปู่โต ทอดกฐิน 2 แผ่นดิน (ไทย–เมียนมาร์) ปีที่ 10 จำนวน 1,500 วัดขึ้นไป 10,000 บาท
15. กฐิน 10 วัด ประจำปี 2562 นายคมสันต์ ผึ้งแดง 3,000 บาท
16. วัดพระป้าน (พระนอนแม่ปูคา) ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (บูรณะพระเจดีย์, ปิดทองจังโก, ฉัตร) 3,000 บาท
17. พระครูสุนทรพัฒนสิทธิ์ วัดพระนอนขอนม่วง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (บูรณะวิหารและปิดทองพระนอน) 3,000 บาท
18. วัดแสนหลวง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (สร้างวิหารจัตุรมุข) 3,000 บาท
19. วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (บูรณะและปิดทองพระนอนแสนสุข) 3,000 บาท
20. พระมหาอมร วัดพระนอนม่อนช้าง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 3,000 บาท

21. ท่านเจ้าคุณพระจินดารัตนาภรณ์ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง (ปิดทองจังโกพระเจดีย์) 3,000 บาท
22. วัดป่าแดนนาคา (ถ้ำพระ) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 3,000 บาท
23. วัดป่าโรงถ่าน อ.เกาะช้าง จ.ตราด (สร้างพระใหญ่) 3,000 บาท
24. วัดทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร (สร้างพระใหญ่) 3,000 บาท
25. วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (สร้างพระเจดีย์) 3,000 บาท
26. พระเทพสุวรรณโมลี (กองทุนพระเจ้าอู่ทอง – สร้างพระใหญ่) วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 3,000 บาท
27. วัดบ่อเงินบ่อทอง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 3,000 บาท
28. พระอาจารย์สมชาย ปุญญมโน วัดป่าสว่างบุญ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 3,000 บาท
29. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 3,000 บาท
30. วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (สร้างพระเจดีย์) 3,000 บาท
31. วัดผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (สร้างพระนอนชนะมาร) 3,000 บาท
32. พระครูปริยัติโพธิวิเทศ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 3,000 บาท


จัดโดย พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต
และคณะลูกหลานหลวงพ่อวัดท่าซุง

16 สิงหาคม 2562
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1931
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved