ตามรอยพระพุทธบาท

สถานที่สำคัญอื่น ๆ ในต่างประเทศ
webmaster - 9/3/08 at 16:50ประกาศ
กฎระเบียบของ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"


ตามที่ได้ประกาศไปแล้วว่า ได้ปรึกษากับเว็บมาสเตอร์ "แดนพระนิพพาน" และ "เว็บพระรัตนตรัย" ถึงเรื่องความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้น จึงควรระมัดระวังชื่อเสียงของ "วัดท่าซุง" และ "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ" ด้วย อาจจะกระทบความศรัทธาของบรรดาคณะศิษย์ทั้งหลาย ที่มีความเคารพนับถือกันทั่วไป ซึ่งได้ให้คำแนะนำมาว่า...
"ขอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามคัดลอก "ข้อมูล" หรือ "ภาพ" และ "เสียง" ของ "ทุกหมวด" และ "ทุกกระทู้" ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน..."
ถ้าหากมีเรื่องร้องเรียนหรือเสียหายเกิดขึ้นกับวัดหรือพระในวัดก็ตาม ทาง "เว็บตามรอยพระพุทธบาท" จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และจะลบข้อมูลทั้งหมดภายใน ๒๔ ชั่วโมงทันที.."
จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยกันสอดส่องดูแล หากมีการละเมิดกฎระเบียบ หรือกระทำความผิดตาม "พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐" กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑


๑. ถ้ำพระมหากัสสปะ (อเล้าดอกัสสปะ) เมืองโมนยั้ว ประเทศพม่า คำว่า “อเล้าดอกัสสปะ” แปลว่า พระศพพระมหากัสสปะ)

๒ .เจดีย์หลิงเจ้า วัดหนานหัวซื่อ ปรมาจารย์ตั๊กม้อ นำ บาตร และ ผ้าสังฆาฏิ ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานให้ พระมหากัสสปะ มาบรรจุไว้ โดยรับช่วงต่อๆ มาจาก พระอานนท์ (ลำดับที่ ๒) นับเป็นลำดับที่ ๒๘

๓ .สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ๔ แห่ง ในประเทศจีน

- เขาง้อไบ้ พระโพธิ์สัตว์ "ผู่เสียน" (วิหารทองบนยอดสุด)

- เขาอู่ไถซาน พระโพธิ์สัตว์ "เหวินซู" (เส้นผมอยู่ในเจดีย์)

- เขาจิ่วหัวซาน พระโพธิ์สัตว์ "ตี้จั้งหวัง" (มีรอยเท้าบนหิน)

- เกาะผู่ถัวซาน พระโพธิ์สัตว์ "กวนอิม" (มีรอยเท้าอยู่บนก้อนหินริมชายทะเล)