ตามรอยพระพุทธบาท

พระบรมธาตุ ภาคตะวันตก 29 แห่ง
webmaster - 11/2/08 at 21:49ประกาศ
กฎระเบียบของ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"


ตามที่ได้ประกาศไปแล้วว่า ได้ปรึกษากับเว็บมาสเตอร์ "แดนพระนิพพาน" และ "เว็บพระรัตนตรัย" ถึงเรื่องความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้น จึงควรระมัดระวังชื่อเสียงของ "วัดท่าซุง" และ "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ" ด้วย อาจจะกระทบความศรัทธาของบรรดาคณะศิษย์ทั้งหลาย ที่มีความเคารพนับถือกันทั่วไป ซึ่งได้ให้คำแนะนำมาว่า...
"ขอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามคัดลอก "ข้อมูล" หรือ "ภาพ" และ "เสียง" ของ "ทุกหมวด" และ "ทุกกระทู้" ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน..."
ถ้าหากมีเรื่องร้องเรียนหรือเสียหายเกิดขึ้นกับวัดหรือพระในวัดก็ตาม ทาง "เว็บตามรอยพระพุทธบาท" จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และจะลบข้อมูลทั้งหมดภายใน ๒๔ ชั่วโมงทันที.."
จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยกันสอดส่องดูแล หากมีการละเมิดกฎระเบียบ หรือกระทำความผิดตาม "พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐" กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑

กาญจนบุรี
๑.วัดวังวิเวการาม อ.สังขละบุรี (หลวงพ่ออุตตมะ)
๒.ด่านเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี
๓.พระธาตุโบอ่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ
๔.วัดถ้ำเสือ ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง (บรรจุพระบรมธาตุ และพระอรหันตธาตุ)
๕.วัดสันติคิรีบรมธาตุ ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง

ตาก
๑.วัดพระบรมธาตุ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก
๒.พระเจดีย์ยุทธหัตถี ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก
๓.วัดพระมหาธาตุแก่งสร้อย ต.บ้านนา อ.สามเงา (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุข้อศอกขวา)
๔.พระธาตุลอย (วัดชลประทานรังสรรค์) ต.บ้านนา อ.สามเงา (บรรจุพระเกศาธาตุ ๓ เส้น)
๕.วัดเจดีย์วังไคร้ ต.วังหมัน อ.สามเงา
๖.พระธาตุดอยดินจี่ (พระธาตุหินกิ่ว) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก (คล้ายพระธาตุอินทร์แขวน พม่า)
๗.วัดชุมพลคีรี ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด
๘.วัดท่าสาย อ.แม่สอด
๙.พระธาตุผาแดง ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด
๑๐.วัดพระธาตุสิริมงคล ต.แม่ปะ อ.แม่สอด

แม่ฮ่องสอน
๑.วัดพระธาตุจอมทอง อ.แม่สะเรียง (๑ - ๔ จอม)
๒.วัดพระธาตุจอมแจ้ง อ.แม่สะเรียง
๓.วัดพระธาตุจอมมอญ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง
๔.วัดพระธาตุจอมกิตติ ต.บ้านน้ำดิบ อ.แม่สะเรียง
๕.วัดอุทธยารมณ์ (วัดจองสูง) อ.แม่สะเรียง
๖.วัดม่วยต่อ อ.ขุนยวม (ม่วยต่อ แปลว่า พระธาตุ)
๗.วัดต่อแพ บ.ต่อแพ อ.ขุนยวม
๘.วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง (บรรจุพระธาตุพระโมคคัลลาน์พระสารีบุตร)
๙.พระธาตุศรีสบเงา บ.แม่งาว ต.แม่สวด อ.สบเมย
๑๐.พระธาตุดอยกู่ (ดอยนางภีก) บ.แม่มูด อ.สบเมย
๑๑.วัดหลวง ต.เวียงใต้ อ.ปาย
๑๒.วัดพระธาตุจอมแจ้ง ต.ทุ่งยาง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
๑๓.วัดเมืองแปง ต.เมืองแปง อ.ปาย
๑๔.พระธาตุแม่เย็น ต.แม่ฮี้ อ.ปาย