ตามรอยพระพุทธบาท

วัคซีนฯ ทีมวิจัยศิริราชเจ๋ง คว้ารางวัล
webmaster - 6/10/11 at 08:15

“วัคซีนฯ” ทีมวิจัยศิริราชเจ๋ง คว้ารางวัล

ภาพข่าว - dailynews.co.th วันพุธ ที่ 05 ตุลาคม 2554 เวลา 21:49 น

หมอศิริราช-นักวิจัยเชื้อเพลิง คว้ารางวัลเทคโนโลยีดีเด่น ส่วนชุดตรวจยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์และโปรตีนมะพร้าวผงอินทรีย์ คว้าชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

.......เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 ต.ค. ที่โรงแรมสยามซิตี้ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี 2554 โดย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานคณะกรรมการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น เปิดเผยว่ามูลนิธิฯได้จัดให้มีการมอบรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และรางวัล “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” ขึ้นตั้งแต่ปี 2545 เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยีและลดการนำเข้าจาก

โดยรางวัลดีเด่นประเภททีม คือทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คิดค้นวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้จากไรฝุ่นขึ้นภายใต้ “โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนโรคภูมิแพ้จากไรฝุ่นที่ได้มาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ส่วนรางวัลดีเด่นประเภทบุคคลคือ ดร.เกรียงไกร สุขแสนไกรศร วิศวกรใหญ่ ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด ที่ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) พัฒนาพลังงานทางเลือกที่เรียกว่า SCG Fluidized Bed Gasifier รองรับการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ช่วยให้ประเทศไทยสามารถประหยัดงบประมาณ การนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศที่มีราคาสูงได้ 5 - 7 เท่า

สำหรับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ในปีนี้มี 2 รางวัลคือ ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่พัฒนาศักยภาพการผลิตไมโครอะเรย์ในประเทศไทย เพื่อใช้สำหรับการตรวจวิเคราะห์เชื้อโรค ที่ระบาดในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินิติ โชติสังกาศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิศวกรรมปฐพี ในการตรวจวัดน้ำในช่องว่างดิน เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างระบบเตือนภัยดินถล่ม ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ปริมาณน้ำฝนในการเตือนภัยเพียงอย่างเดียว

ต่อมาเมื่อเวลา 13.30 น. วันเดียวกัน ที่โรงแรมสยามซิตี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ประกาศผลและมอบรางวัลโครงการ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2554” เนื่องในวันที่ 5 ตุลาคม เป็น“วันนวัตกรรมแห่งชาติ” โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการมอบรางวัลโดยในปีนี้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสังคมได้แก่ “ผลิตภัณฑ์ HIV-ADR all in one” ชุดตรวจยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์ ผลงานของ รศ.ดร.วสันต์ จัทราทิตย์ และรศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล จากภาควิชาพยาธิวิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านการตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ (การตรวจดีเอ็นเอ) เพื่อคัดกรองผู้ที่แพ้ยาต้านไวรัสเอดส์ ด้วยการสกัดสารพันธุกรรมจากเลือดของผู้ป่วยแล้วตรวจหายีนแพ้ยาด้วย ปัจจุบันงานวิจัยนี้นำมาใช้แล้วที่ศูนย์บริการของรามาธิบดีและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ส่วนรางวัลชนะเลิศด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ “ผลิตภัณฑ์ AgriLife โปรตีนมะพร้าวผงอินทรีย์” ผลงานของบริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่แพ้โปรตีนจากนม และสามารถใช้ทดแทนโปรตีนจากถั่วเหลือง ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในแต่ละสาขา จะได้รับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”


รายการ "ข่าวเช้าวันใหม่" (ออกอากาศทางช่อง 3 วันที่ 6 ตุลาคม 2554)