ตามรอยพระพุทธบาท

การระลึกชาติของ แม่ชีปฐมวรรณ อินธนู
praew - 3/7/08 at 12:56

การระลึกชาติรายนี้แปลกกว่ารายอื่น คือ ท่านมิใช่ระลึกชาติก่อนได้โดยกำเนิดอย่างเด็กอื่นๆ แต่ระลึกชาติก่อนได้โดยบำเพ็ญธรรมชั้นสูง ซึ่งจะขอเล่าความสังเขปตามลำดับต่อไป

แม่ชีปฐมวรรณ อินธนู ชาตินี้บิดาท่านชื่อ เพียน อินธนู มารดาชื่อสีนวล อินธนู อาชีพทำนา อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ท่านเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก ได้ถือบวชในเพศแม่ชีมานานปี ท่านได้ปฏิบัติทางสมาธิวิปัสสนาด้วยวิริยะอุตสาหะอย่างสูงต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งได้ญาณชั้นสูง คือ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ สามารถระลึกชาติในหนหลังได้หลายชาติ บางชาติเกิดเป็นคน บางชาติเกิดเป็นลิง ชาติที่ติดต่อกับชาติปัจจุบัน ท่านเกิดเป็นคน เป็นลูกคนที่ ๒ ของกำนันพัฒน์ เปิงคุย กับนางจำเนียร เปิงคุย อยู่ใกล้วัดไทรงาม ตำบลดอนมะสัง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ชาติที่เป็นลูกกำนันนี้ ท่านมีชีวิตอยู่เพียง ๑๐ เดือน ก็ถึงแก่กรรมด้วยโรคอาเจียรอย่างแรง บิดานำศพไปฝังไว้

ท่านเห็นด้วยญาณต่อไปว่าถึงว่า ฝังศพไว้ประมาณ ๑๘ เดือน บิดาให้ขุดศพขึ้นเพื่อนำไปเผาตามประเพณี พบปลาไหลอ้วนๆอยู่ที่หลุมศพ คนขุดศพบางคนจะนำปลาไหลไปฆ่ากิน แต่บิดาห้ามไว้

เมื่อคณะพิสูจน์การระลึกชาติ ประกอบด้วยบุคคลสำคัญคือ ดร.คลุ้ม วัชโรบล และดร.เอียน สตีเวนสัน ไปพบแม่ชีนั้น ท่านยังประจำอยู่ที่วัดชายนา อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ซึ่งวัดชายนานั้นเป็นที่ตั้งสำนักวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงมาก เป็นที่รู้จักของนักปฏิบัติทั่วไป ขณะที่คณะพิสูจน์การระลึกชาติไปถึง ก็ยังได้เห็นแม่ชีจำนวนมากกำลังปฏิบัติ บ้างนั่งสมาธิ บ้างเดินจงกรม (เดินสมาธิ)

แม่ชีปฐมวรรณ ขณะนั้นอายุ ๓๖ ปี รูปร่างค่อนข้างผอม ท่านมีโรคลำไส้เบียดเบียนอยู่

ดวงตาเห็นธรรมเป็นปัจจัตตัง รู้เฉพาะตน ไม่ทราบว่าคณะพิสูจน์จะได้ทำการพิสูจน์อย่างใด และได้รับผลอะไรไปบ้าง เข้าใจว่าคณะพิสูจน์คงไม่ได้ไปพิสูจน์ที่บิดามารดาชาติก่อนของท่านที่จังหวัดสุพรรณบุรี ดังที่จะเล่าถึงแม่ชีไปพบบิดามารดาชาติก่อนของท่านครั้งแรกที่จังหวัดสุพรรณบุรีดังนี้ :-

ต่อมาครั้งหนึ่ง ได้มีการจัดคณะกฐินไปทอดทางจังหวัดอ่างทอง ซึ่งอยู่ใกล้กับจังหวัดสุพรรณบุรี แม่ชีปฐมวรรณก็ได้ร่วมคณะไปด้วย เมื่อเสร็จกฐินที่อ่างทองแล้ว คณะก็ได้เลยไปถึงสุพรรณบุรี แม่ชีปฐมวรรณได้ไปพูดเรื่องระลึกชาติให้ประชาชนฟัง

คราวเดียวกันนี้ แม่ชีปฐมวรรณก็ได้พบกำนันพัฒน์และนางจำเนียร บิดา-มารดาชาติก่อนโดยบังเอิญ พอพบกำนันพัฒน์ เปิงคุย นางจำเนียร เปิงคุย ก็ทราบทันทีว่า นี่คือบิดา-มารดาในชาติก่อน ฝ่ายทางกำนันกับภรรยา พอรู้ว่าแม่ชีปฐมวรรณเป็นลูกของตนที่ตายแล้วไปเกิดใหม่ ก็ตกตะลึง-แปลกใจ โดยแม่ชีปฐมวรรณตอบคำถามต่างๆของฝ่ายบิดาในอดีต เช่นว่า ตายเมื่อไร ตายด้วยโรคอะไร เผาศพแล้วหรือยัง มีพี่น้องกี่คน ได้ถูกต้องทุกประการ กำนันกับภรรยา พ่อ-แม่ในชาติก่อนก็สิ้นสงสัย นางจำเนียรถึงแก่ร้องไห้

กำนันพัฒน์กับนางจำเนียรได้พาแม่ชีปฐมวรรณ ลูกสาวกลับชาติมาเกิดไปบ้าน แม่ชีไปชี้รูปภาพในบ้านได้ถูกต้อง

ขอย้ำว่า นี้เป็นตัวอย่างของการรำลึกชาติอดีตด้วยญาณ มีตอบคำถามของบิดามารดาชาติก่อนได้ถูกต้อง จำภาพในอดีตได้ เป็นเครื่องยืนยัน