ตามรอยพระพุทธบาท

บทเพลงบรรเลง...สบายๆ คลายอารมณ์ (VIDEO - MP3)
webmaster - 5/8/08 at 15:42

(Update 15 กันยายน 2556)


.......การที่ทีมงานฯ นำบทเพลงบรรเลงมาอยู่ในเว็บไซด์นี้ มิได้หวังจะให้ฟังแล้วเพลินไปตามอารมณ์ทางโลก แต่เพื่อความผ่อนคลายในการศึกษาธรรมแล้ว เราก็เข้าฟังเสียงเพลงที่เป็นธรรมแบบเบาๆ สบายๆ ซึ่งมีชื่อเรียงตามลำดับ เริ่มตั้งแต่เพลงแรกมีชื่อว่า.. "อุรุเวลาเสนานิคม" ซึ่งเป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนา ฟังแล้วจะได้รำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ลำดับไปจนถึงเพลงชื่อว่า "สวรรค์ชั้นนิมมานรดี" ไปจนถึง "รูปพรหม" และ "อรูปพรหม" จนถึงเพลงสุดท้าย คือ "พระนิพพาน" เป็นคลิปวีดีโอ ส่วนเพลงชุดที่ 2 เป็นเพลงบรรเลงจาก "ไฟล์เสียง Mp3" ที่ไพเราะอีกเช่นกัน


(ถ้ามีหลายเพลง กรุณากดปุ่มเลือกเพลงที่ Playlist)


เพลงชุดที่ 1 (VIDEO) Album : The Naerunchara River (อุรุเวฬาเสนานิคม)
Album : The Chaophaya river /Chamras Saewataporn - Link 2
Album : Nirvana (สวรรค์ -พรหม-นิพพาน) - Link 2
เพลงสบายอารมณ์ อัลบัม 1 - อัลบัม 2 - อัลบัม 3 - อัลบัม 4 - อัลบัม 5 - อัลบัม 6 - อัลบัม 7 - อัลบัม 8 - อัลบัม 9 - อัลบัมที่ 10 - อัลบัม 11 - อัลบัม 12 - อัลบัม 13 - อัลบัม 14 - อัลบัม 15 - อัลบัม 16
เพลงชุดที่ 2 (MP3) อัลบัมที่ 1 - อัลบัมที่ 2 - อัลบัมที่ 3 - อัลบัมที่ 4

อัลบัมที่ 5อัลบัมที่ 6(ลิขสิทธิ์เป็นของ tamroiphrabuddhabat.com)


webmaster - 9/12/15 at 06:56

.