ตามรอยพระพุทธบาท

หลวงพ่อเล่า..มีพระสำเร็จ 7 รูป ที่เชียงราย เล่าวันที่ 2 ส.ค. 2527
webmaster - 8/3/08 at 20:41

ตอนที่ ๑

ตอนที่ ๒