ตามรอยพระพุทธบาท

เล่าเรื่องที่ลานธรรม "งานธุดงค์วัดท่าซุง" วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2555
webmaster - 15/12/12 at 14:52


เล่าเรื่องที่ลานธรรม "งานธุดงค์วัดท่าซุง" (คลิปเสียง)

โดย พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต เมื่อวันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2555(ขออนุโมทนาผู้บันเสียง คือ คุณมายิน เดียวสุรินทร์ และ คุณนนทยา อุบาลี ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย)


ประวัติพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ ตอน 1 - 2
(กดปุ่ม Play แล้วรอโหลดสักครู่)

.

ประวัติพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ ตอน 3 - 4

.

ประวัติพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ ตอน 5 - 6

.

ประวัติพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ ตอน 7