Folder วันนี้ [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] นิทานชาดก (เรื่องที่ 20) สัมโมทมานชาดก - ชาดกว่าด้วย "โทษของการแตกสามัคคี" kittinaja 1/8879
Folder 26 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] นิทานชาดก (เรื่องที่ 19) มิตตวินทุกชาดก - ชาดกว่าด้วย "จักรกรดพัดบนหัว" kittinaja 1/19831
Folder 25 พค [ข่าวสารการเดินทาง] (ตอนที่ 17 พระพุทธรูปไจ้คามี)..เล่าเรื่องการเดินทางไปเมืองพม่า 14 มกราคม -11 กุมภาพันธ์ 2561 webmaster 19/1589
Folder 25 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] นิทานชาดก (เรื่องที่ 18) เภริวาทชาดก - ชาดกว่าด้วย "โทษของการไม่รู้จักประมาณ" kittinaja 1/5536
Folder 24 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] นิทานชาดก (เรื่องที่ 17) ติปัลลัตถมิคชาดก - ชาดกว่าด้วย "ความว่านอนสอนง่าย" kittinaja 1/7212
Folder 23 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] นิทานชาดก (เรื่องที่ 16) ติตติรชาดก - ชาดกว่าด้วย "ผู้มีความอ่อนน้อม" webmaster 1/9255
Folder 21 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] นิทานชาดก (เรื่องที่ 15) โลสกชาดก - ชาดกว่าด้วย "โทษของความอิจฉาริษยา" webmaster 1/5321
Folder 20 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] นิทานชาดก (เรื่องที่ 14) กัฏฐหาริชาดก - ชาดกว่าด้วย "การถือชั้นวรรณะเกินไป" webmaster 1/5229
Folder 19 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] นิทานชาดก (เรื่องที่ 13) มหาสีลวชาดก - ชาดกว่าด้วย "การปรารภความเพียร" webmaster 1/5599
Folder 18 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] การ์ตูน..พุทธประวัติ (เวอร์ชั่นใหม่) webmaster 2/16501
Folder 16 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] นิทานชาดก (เรื่องที่ 12) นันทชาดก - ชาดกว่าด้วย "ความมานะถือตัว" webmaster 1/5626
Folder 15 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] นิทานชาดก (เรื่องที่ 11) อสาตมนตชาดก - มนต์มายาหญิง webmaster 1/5891
Folder 14 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนประวัติศาสตร์] การ์ตูน "สามก๊ก..มหาสนุก" ตอนที่ 1 - 18 จบ kittinaja 1/39002
Folder 13 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] นิทานชาดก (เรื่องที่ 10) มหิฬามุขชาดก - ผลการเสี้ยมสอน webmaster 1/5784
Folder 12 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] นิทานชาดก (เรื่องที่ 9) ตักกบัณฑิตชาดก - ลักษณะของหญิงเจ้าชู้ webmaster 1/6421
Folder 11 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] นิทานชาดก (เรื่องที่ 8) เวฬุกชาดก - ลูกงูพิษกับศิษย์หัวดื้อ webmaster 1/6959
Folder 10 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] นิทานชาดก (เรื่องที่ 7) จุลลกเศรษฐี - คนฉลาดตั้งตนได้ webmaster 1/6585
Folder 9 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] นิทานชาดก (เรื่องที่ 6) โภชาชานียชาดก - ม้าสินธพอาชาไนย webmaster 1/5775
Folder 8 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] นิทานชาดก (เรื่องที่ 5) อปัณณกธรรมชาดก - พ่อค้าเกวียนกับคนโฉดเขลา webmaster 1/7400
Folder 6 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] นิทานชาดก (เรื่องที่ 4) เวทัพพชาดก - อาจารย์ขมังเวทย์ webmaster 1/5654
Folder 5 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] นิทานชาดก (เรื่องที่ 3) เทวธรรมชาดก - คุณธรรมของเทวดา webmaster 1/7218
Folder 4 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] นิทานชาดก (เรื่องที่ 2) ทุมเมธชาดก - ต้นไทรศักดิ์สิทธิ์ webmaster 1/11040
Folder 3 พค [ข่าวสารการเดินทาง] ภาพข่าว...การเดินทางไปประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) ครั้งที่ 1 ปี 2539 webmaster 3/10982
Folder 3 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนพุทธประวัติ] การ์ตูน...มิลินทปัญหา ตอนที่ 1 - 8 จบ (Youtube และ File.wmv) kittinaja 1/31957
Folder 2 พค [คลิปวีดีโอ การ์ตูนประวัติศาสตร์] *..New..* การ์ตูน...เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน webmaster 1/2048