1 สค รายนามเจ้าภาพ "ทอดกฐินทันใจ..รวยทันใด" ปี 2562
25 กค (ตอนที่ 80 สรุปปี 2561-62) เล่าเรื่องการเดินทางไปเมืองพม่า 14 มกราคม -11 กุมภาพันธ์ 2561