15 ตค (ตอนที่ 42/2 พุกาม) เล่าเรื่องการเดินทางไปเมืองพม่า 14 มกราคม -11 กุมภาพันธ์ 2561
9 ตค (Update 15-10-61 ) รายนามเจ้าภาพ "ทอดกฐินทันใจ..รวยทันใด" ปี 2561