15 ธค (ตอนที่ 47/1 เมืองโมนยวา) เล่าเรื่องการเดินทางไปเมืองพม่า 14 มกราคม -11 กุมภาพันธ์ 2561